- 6 april

Paasvreugde

Ik leg Mijn liefdevolle handen zegenend op je. Wacht in liefde en verlangen om hun tedere druk te voelen, en terwijl je wacht zullen moed en hoop je ziel binnenstromen en je hele leven bestralen met de warme zon van Mijn tegenwoordigheid.
Laat in deze Paastijd alles los, wat je op aarde vasthoudt, zijn zorgen, zijn beslommeringen, zelfs zijn vreugden. Open je handen, ontspan je, en dan zal de stroom van Paasvreugde komen. Zet elke gedachte aan de toekomst en het verleden van je af. Laat alles los om het Paassacrament van geestelijk leven te verkrijgen.
Als een mens om een zegen roept, houdt hij vaak de een of andere aardse schat nog zo stevig vast, dat hij geen hand meer beschikbaar heeft om datgene aan te pakken, wat Ik hem in liefde voorhoud. Pasen is de wondertijd van het gehele jaar. Er ligt een zegen voor je klaar om in ontvangst te nemen. Offer daar alles voor op.

Het voorhangsel is weg

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in twee├źn.
Het voorhangsel dat God verborgen had gehouden voor de kennis en het inzicht van de mens, werd eindelijk weggenomen.
Ik, God en mens, had het voorhangsel, dat God, de Vader, en de mens, Mijn broeder, had gescheiden gehouden, weggetrokken. Ik kwam om de Vader aan de mens te openbaren, en Ik leef, leef voor altijd om voorbede te doen voor de mens bij de Vader. Ik ben de grote Middelaar, de Mens Christus Jezus.