- 10 mei

Kalmte - Geen haast

'In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn'. (Jes. 30:15)
Alle onrust breekt het goede af. Alle kalmte bouwt het goede op en breekt gelijktijdig het kwade af.
Wanneer men het kwaad vernietigd wil zien, komt men vaak snel in actie. Dat is verkeerd. Wees eerst stil en weet, dat Ik God ben. Handel dan alleen zoals ik het je zeg. Altijd kalm met God. Kalmte is vertrouwen in actie. Alleen vertrouwen, volkomen vertrouwen kan een mens kalm houden.
Vrees nooit enige omstandigheid of moeilijkheid, die je helpt om deze kalmte aan te leren. Zoals de wereld moet leren haasten om iets te bereiken, zo moet jij om iets te bereiken, leren kalm te blijven. Ieder groot werk voor Mij komt eerst tot stand in de ziel van hem of haar, die het werk zal moeten verrichten.

Spreek met Mij

Spreek met Mij over de misvattingen van de wereld over Mij. Zeg Mij dat je liefde zal trachten Mij daarover te troosten. Zeg Mij dat je leven zal zijn toegewijd aan het tot stand brengen van begrip tussen Mij en hen die je ontmoet en die Mij niet liefhebben.
Zoals iemand die weet dat een gevangene ten onrechte is veroordeeld, zijn ganse leven eraan besteedt om de naam van die dierbare persoon van blaam te zuiveren, en daarbij alle beproevingen en moeilijkheden, misvattingen en ongemakken waarmee hij te maken krijgt, voor lief neemt, zodat zijn doel wordt bereikt - laat het zo zijn met jullie, verlangend om Mij bekend te maken.