- 11 mei

De goddelijke derde

Als Ik je door deze stormen heb geleid, dan zul je andere woorden, andere boodschappen ontvangen - andere leiding. Jullie vriendschap gaat zo diep en je verlangen om Mij te volgen en te dienen is zo groot, dat spoedig - als deze tijd van moeilijkheden voorbij is - jullie samenzijn altijd zal inhouden, dat je geheel in Mij bent.
Een dergelijke vriendschap komt in de wereld maar zelden voor en toch heb Ik, toen Ik op aarde was, geleerd welk een macht twee mensen bezitten, die één zijn in Mij, zoals Ik dit ook jullie beiden heb geleerd.
En nu heb Ik je vanavond nog meer te zeggen. Ik zeg, dat de tijd komt en er nu al is dat zij, die jullie beiden bezoeken, zullen weten dat Ik, God, de Derde ben in jullie vriendschap.

Grotere verzoeken

Naarmate je geloof in Mij groeit en je invloedssfeer zich uitbreidt, zullen je aanspraken des te groter worden. Toch zal geen enkele ware behoefte van je onbevredigd blijven.
Je zult grotere verzoeken doen, en steeds meer zul je Mij vertrouwen voor de vervulling van de kleine wensen. Dat vertrouwen zal ontstaan naarmate je meer en meer Mijn kracht beseft en Mijn liefde voelt en haar tedere waakzaamheid kent in elk detail van je dagelijks leven.
'Verheug je, en wederom zeg Ik: Verheug je'.
Met een dierbare menselijke vriend is het zo dat een groot geschenk op prijs kan worden gesteld als bewijs van een grote liefde, maar grote toewijding komt nog beter tot uiting in het vóór zijn van de kleine wensen, in de zorg en attentheid getoond in de kleine dingen.
Geniet van Mijn liefde, die aldus betoond wordt.