- 12 mei

Bescherming - Een ontroerende ervaring

Werp elke gedachte van twijfel en zorg van je af. Laat die geen moment toe. Sluit de vensters en deuren van je ziel ervoor, zoals je je huis zou afsluiten voor een dief, die zou willen inbreken om je kostbaarheden te stelen. Kun je grotere schatten bezitten dan vrede, rust en blijdschap? En dit alles wordt je door twijfel en vrees en wanhoop ontstolen.
Zie elke dag met liefde en een lach tegemoet. Zie de storm onder ogen.
Blijdschap, vrede en liefde zijn Mijn grote gaven. Volg Mij om alle drie te vinden. Ik zou graag willen, dat je nu met ontroering Mijn bescherming en veiligheid ervoer. In veilige haven kan iedereen dit ervaren, maar ware vreugde en overwinning zijn alleen voor hen, die bescherming en veiligheid voelen als ze een storm doorstaan.
Zeg 'alles is wel'. Zeg het niet als een nutteloze herhaling. Gebruik het zoals je een genezende balsem voor een snede of wond gebruikt, totdat het vergif er uitgetrokken is; gebruik het daarna tot de wond genezen is en vervolgens tot de verrukking van nieuw leven je wezen doorstroomt.
Alles is wel.

Heer van de blijdschap

De onuitsprekelijke blijdschap bood Zichzelf aan om blijde erkentelijkheid te ontvangen.
Dit is een verdere ontwikkelingsfase.
Je treedt deze binnen wanneer je beseft dat Ik eens de tijdelijke uitdrukking was van de blijdschap van alle eeuwigheid. De blijdschap bood Ik allen aan, die in Mijn weg het pad der vreugde zouden zien en die Mij zouden begroeten niet alleen als de Man van smarten, maar ook als de Heer van de blijdschap.
Deze waarheid zal slechts ervaren worden door hen die voor deze geheel en al verbazingwekkende, geheel en al krachtgevende, geheel en al onthullende BLIJDSCHAP vreugdevolle erkentelijkheid hebben.