- 13 mei

Oordeel nooit

Wat geeft het een vreugde als je jezelf overwint! Je kunt geen van beiden anderen overwinnen of leiding geven voordat je jezelf geheel hebt overwonnen.
Kun je je voorstellen, dat je in staat zou zijn je onder alle omstandigheden volkomen te beheersen? Bedenk hoe Ik was omringd door spottende soldaten, hoe Ik werd geslagen en bespogen, en nooit een woord terugzei - nooit een woord. Probeer dat te zien als Goddelijke Macht. Onthoud dat je alleen door die macht van volmaakt zwijgen, van volmaakte zelfbeheersing, kunt bewijzen dat je bekwaam bent om leiding te geven.
Oordeel nooit. Het menselijk hart is zo gevoelig, zo gecompliceerd, dat alleen zijn Maker het kan kennen. Elk hart is zo verschillend: gedreven door verschillende motieven, beheerst door verschillende omstandigheden, beïnvloed door verschillend lijden.
Hoe kan de een oordelen over de ander? Laat het aan Mij over om de puzzels van het leven tot een oplossing te brengen. Laat het aan Mij over inzicht bij te brengen. Breng elk hart tot Mij, zijn Schepper, en laat het bij Mij. Wees er ten volle van overtuigd dat Ik alles kan rechtzetten wat verkeerd is.

Hoofdwegen en bijwegen

De weg der heiligheid verschilt voor ieder van Mijn volgelingen zoals ook het karakter van ieder verschilt. Mijn gebod voor jullie is niet noodzakelijk ook het gebod voor iemand anders.
Mijn volgelingen vergeten dit dikwijls. Omdat Ik hun misschien gezegd heb een bepaalde weg te gaan, zijn zij er zeker van dat jullie diezelfde weg dienen te bewandelen.
Sla geen acht op hen. Bedenk ook dat een weg van zelfdiscipline voor jullie misschien niet Mijn wil is voor iemand anders.