- 15 mei

Eerst het geestelijke

Wat kan Ik tegen je zeggen? Je hart is verscheurd. Bedenk dan: 'Hij geneest de gebrokenen van hart'. Voel slechts de zachte aanraking van Mijn handen als Ik je wonden verbind.
Je bent beiden zeer bevoorrecht. Ik maak je deelgenoot van Mijn plannen en geheimen en openbaar je Mijn bedoelingen, terwijl er zovelen zijn, die tastend hun weg moeten gaan.
Probeer rust te vinden in deze woorden: 'Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u bovendien geschonken worden'. En span je dan niet in voor die dingen, maar strek je onvermoeid uit naar dat, wat van Mijn Koninkrijk is.
Voor jullie stervelingen klinkt dat zo vreemd, je bent geneigd te denken, dat de stoffelijke dingen eerst komen en dat je dan pas in de kennis van de geestelijke dingen kunt groeien. Maar zo gaat het in Mijn Koninkrijk niet toe. De geestelijke dingen komen eerst en daarna de stoffelijke. Wil je het stoffelijke verkrijgen, dan moet je je dubbel inspannen om het geestelijke te verwerven.

Begrijp deze waarheid

Te veel mensen hinderen hun werk voor Mij door te pogen zichzelf te rechtvaardigen. Je strijdt voor Christus, de Koning, niet voor jezelf. Het verklaren of rechtvaardigen moet Mij gelden.
Bij een moeilijkheid met iemand anders, moet je jezelf in zijn plaats stellen en bidden dat zijn moeilijkheid zal worden opgelost voor hem. Dit zal een oplossing van jouw moeilijkheid teweegbrengen en je helpen om datgene waarvoor je bidt, beter te zien.
Het vermogen om de noden te beseffen van hen met wie je in contact komt, kan alleen worden verkregen door medegevoel en begrip te absorberen uit Mijn leven. Daarom moet de tijd om Mij te leren kennen in toenemende mate kostbaar en noodzakelijk voor je zijn.
Je taak is het de kracht van Mijn Geest te tonen, die werkt in een leven met een overgegeven wil, en de blijdschap te laten zien die het leven omvormt wanneer dit zo is.