- 19 mei

Gered en geleid

Rust en weet dat alles veilig is in Mijn handen. Rust is vertrouwen. Rusteloos bezig zijn is wantrouwen. Je hebt geen rust als je niet beseft, dat Ik voor je aan het werk ben. Niets doen zou dan het resultaat zijn van wanhoop.
'Mijn hand is niet te kort om te verlossen'. Weet dat, herhaal het, vertrouw daarop, omhels die waarheid en verheug je erin. Een dergelijke waarheid is als een lijn, die een drenkeling wordt toegeworpen. Elke herhaling is een ruk, die je dichter bij het strand en de veiligheid brengt.
Laat dat beeld je een grote waarheid leren. Neem deze waarheid in bezit, maak die tot een gebed, bevestig deze, houd de lijn vast. Wat is het dom als je probeert jezelf te redden door met één hand de lijn vast te houden en met de ander naar de kust te zwemmen! Je zou je houvast aan de lijn kunnen verliezen en de redder hinderen, die met nog groter voorzichtigheid moet handelen om je niet te verliezen.
Het leven bestaat niet alleen uit stormen en noodweer. De Psalmist, die zei: 'Al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan' schreef ook 'Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel, en zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast'.
Denk na over die wonderbare waarheid van de drie stappen: veiligheid, zekerheid, leiding. (1e) 'Hij trok mij op uit de kuil van het verderf' - veiligheid. (2e) 'Hij zette mijn voeten op een rots' - zekerheid. (3e) 'Hij maakte mijn schreden vast' - leiding. De derde stap is de laatste etappe, waarin de ziel die gered is, Mij zo volkomen vertrouwt, dat hij niet meer zijn eigen weg wil gaan maar alle toekomstplannen overlaat aan Mij, zijn Redder.

Het geordende leven

Je kunt Mijn werk niet goed doen en een achtenswaardige invloed uitoefenen, tenzij heel je leven is geordend. Laat dit je doel en je streven zijn.
Maak je die orde eigen en je zult in staat zijn zoveel meer in Mijn dienst te doen, en, zonder overhaasting of onrust, meer de orde en schoonheid van Mijn Koninkrijk te weerspiegelen.
Je hebt deze discipline in je leven nodig.
Vrede is het gevolg van een geordend leven, geleefd met Mij.
Bereid je op elke taak, op elke gelegenheid voor. Bid voor hen met wie je in aanraking komt, voor de tijd die je met hen doorbrengt.
Dat zal wanklanken voorkomen en het werk alsmede het maken van plannen, waarin je met hen samenwerkt, de gelegenheid geven om vruchtbaar te zijn voor het goede.