- 2 mei

De glimlach van de ziel

Om ongunstige omstandigheden te overwinnen, moet je jezelf overwinnen. Het antwoord op het verlangen van Mijn discipelen om Mij te volgen was: 'Gij moet volmaakt zijn, juist zoals uw Vader in de hemel volmaakt is'.
Om veel tot stand te brengen, moet je zelf veel bezitten. In alle gevallen moet het doen, wil het goed-doen zijn, niets anders zijn dan de onbewuste uiting van je wezen.
Vrees niet, vrees niet, alles is wel. Laat de dag gevuld zijn met kleine gebeden tot Mij, momenten, waarop je je weer even tot Mij wendt. De glimlach van de ziel voor iemand, die zij liefheeft.
Mensen noemen de Vader wel de Oorsprong van alle dingen. Ja! Zie Hem als de Oorsprong van elke warme zonnestraal, elke kleur in de zonsondergang, iedere glans op het water, iedere mooie bloem, elke vreugde, die werd bereid.

Vrede voor je ziel

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.
Ik wist dat Mijn werk slechts in vrede gedaan kon worden. Slechts in vrede konden Mijn volgelingen zielen helpen bij Mij te komen. Bewaar deze vrede tot elke prijs. Indien de vrede in je hart onberoerd is, zal elke gedachte een machtige kracht voor MIJ zijn. Elke daad is dan een daad van kracht.
Reken op Mijn leiding. Niets is onmogelijk voor Mij.
Onbeperkte verwachtingen van jullie. Onbeperkte macht van Mij.