- 20 mei

Win Mij - win alles

Je zult overwinnen. De overwinnende geest wordt nooit vernietigd. Laat je hart moedig en vol vertrouwen blijven. Treed al je moeilijkheden tegemoet in de geest van overwinning.
Klim op tot grotere hoogten dan je voorheen hebt gekend. Bedenk, waar Ik ben is overwinning. Machten van het kwaad in je en rondom je vluchten voor Mijn tegenwoordigheid.
Win Mij en alles is gewonnen. Alles.

Golven van de Geest

Er is je verteld dat je alle gebed moet besluiten op een toon van lofprijzing.
Die toon van lofprijzing is niet alleen geloof dat opstijgt door de moeilijkheden heen om Mij te begroeten. Het is nog veel meer. Het is de onderkenning van de ziel dat Mijn hulp reeds onderweg is. Het is de echo in je hart van de klank voortgedragen op golven van de Geest.
Het wordt geschonken aan hen die Mij liefhebben en vertrouwen om zo de nadering van hulp te voelen aankomen.
Verheug je daarom en wees blij, want voorwaar, je verlossing genaakt.