- 21 mei

Werp het aan Mijn voeten

Om Mij te kunnen zien moet je Mij al je zorgen brengen en Mij het vertrouwen van je hart tonen. Als je je zorgen loslaat, dan word je je bewust van Mijn tegenwoordigheid.
Wanneer je je voortdurend bewust blijft van Mijn tegenwoordigheid, dan brengt dat een beloning van Mijn kant met zich mee. Door een mist van zorgen kan niemand Mijn aangezicht zien. Alleen als de last aan Mijn voeten wordt geworpen, zul je je bewust worden van Mijn tegenwoordigheid en geestelijk inzicht verkrijgen. Onthoud: gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, gehoorzaamheid - de rechte en smalle weg tot in Mijn Koninkrijk. Van jou moet niet gezegd worden, zelfs niet als een liefdevol en teder verwijt: 'Waarom noem je Mij Here Here, en doe je niet, wat Ik zeg?'
Het karakter wordt tot schoonheid gevormd door de dagelijkse discipline en de plichten, die elke dag worden vervuld. Want op velerlei wijzen moeten Mijn discipelen hun eigen zaligheid uitwerken, al is dit niet mogelijk zonder Mijn kracht en hulp en zonder een spreken met Mij.
Zelfs voor het geestelijk leven is voor verschillende geesten de opleiding anders. De mens, die zo graag een leven van gebed en meditatie zou willen leiden, wordt gedwongen de drukke wegen van het leven te gaan, terwijl de mens, die zo graag bezig is, bevolen wordt te rusten en geduldig op Mij te wachten. O vreugde, o rust, en wees in alle drukte altijd vol vrede.

Bereid de grond voor

De harten die in Mijn geschiedenis van de zaaier de zegen kwijtraakten en geen goed resultaat voortbrachten, verloren deze omdat Mijn dienstknechten hadden verzuimd vooraf de grond te bewerken.
Ze hadden nagelaten hen die ze zochten te beïnvloeden, te beschermen tegen de macht van het kwade en de hardheid des harten.
Ze hadden verzuimd hen ervoor te waarschuwen dat ze zich niet te veel in beslag moeten laten nemen door 'hebben en krijgen'. De grond van de zaaier was niet voorbereid. Veel gebed moet voorafgaan aan het zaaien van het zaad, wil de arbeid niet tevergeefs zijn. Zoek daarom Mijn weg voor Mij te bereiden. Dan zal Ik, de grote Zaaier, komen. De oogst zal inderdaad groot zijn.