- 23 mei

Kleine ergernissen

Je gebrek aan zelfbeheersing wordt niet veroorzaakt door de zware lasten, maar doordat je toestaat, dat de kleine ergernissen en zorgen en lasten zich opstapelen. Als iets je hindert, reken er mee af en breng dat met Mij in orde vóór je jezelf toestaat met iemand te spreken, of iemand te ontmoeten, of de een of andere nieuwe taak op je te nemen.
Beschouw jezelf eerder als iemand, die Mijn boodschappen uitvoert en dan vlug bij Mij terugkomt om Mij te vertellen dat die boodschap is gedaan en die taak is verricht.
Zonder je verder verantwoordelijk te voelen voor de gevolgen (je enige verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat je doet, wat je wordt opgedragen) ga je er dan weer op uit, verheugd, dat je nog meer voor Mij te doen hebt.

Ontvangen en geven

Komt, Mijn kinderen, komt en eist blijmoedig op. Komt en neemt van Mij. Komt met uitgestoken handen om te ontvangen.
En behoudt niets. Geeft Mijn gaven met graagte door, zodat Ik wederom je leegheid kan zegenen en je vaten kan vullen.
Je begint deze wet der voorziening te verstaan.
De mens realiseert zich niet dat voor de kinderen van het Koninkrijk de wet niet die is, welke daarbuiten heerst.
Mijn volgelingen moeten kanalen zijn waardoor Mijn gaven kunnen worden doorgegeven aan anderen. Je kunt Mijn voorzieningen niet ontvangen en de weg van deze wereld volgen.