- 24 mei

Overvloed

Wat gaat de wereld maar verder zonder iets te zien! Wat is ze onkundig van je verdriet en van je zorgen, de successen die je behaalde, je overwinningen, je moeilijkheden.
Maar wees beiden dankbaar dat er Een is, die het weet, Een die iedere crisis, elke inspanning, elk verdriet opmerkt.
Maar jullie beiden, bij wie Ik altijd gehoor vind, moeten weten dat elke ziel in nood, waarover Ik met je spreek, er een is, die je moet helpen. Wie je maar kunt, moet je helpen. Je helpt niet genoeg. Als je helpt, zul je weer hulp ontvangen, en de omvang van de hulp zal groter en groter worden, steeds groter.
Zie jezelf als twee van Mijn discipelen, die bij de spijziging van de vijfduizend aanwezig zijn, en dat Ik je het voedsel toereik, en dat jij dit weer doorgeeft, en steeds meer. Met zo weinig broden en vissen kun je altijd zeggen: 'Wij hebben alleen maar genoeg voor onszelf'. Het was niet alleen Mijn zegen, maar ook het doorgeven van de discipelen, dat het wonder bewerkte.
Vervul je hart met een verlangen om overvloedig te geven. Ze werden 'allen verzadigd'. Er bleef nog een voorraad over.
Ik geef mild, met hart en hand. Kijk maar naar de visvangst. Het net scheurde, de boot begon te zinken onder het gewicht van Mijn rijk geschenk. Zie geen enkele beperking meer.
God voorziet overvloedig. Verdrijf alle gedachten aan beperking. Ontvang stromen en laat jij op jouw beurt - stromen uitgaan.

Geen scheiding

Komt tot Mij.
Eerst schoorvoetend, dan, naarmate onze vriendschap groeit, steeds meer verlangend, totdat de betovering van Mijn tegenwoordigheid niet alleen je roept, maar je ook vasthoudt, en je met tegenzin terugkeert tot de wegen en verplichtingen van de wereld.
Maar, naarmate de tijd verstrijkt, gaat ook die tegenzin voorbij, daar je weet dat er geen scheiding is, zelfs geen tijdelijke, in zo'n vriendschap. Omdat Ik met je ga en je Mijn Woorden altijd in je hart draagt.