- 29 mei

Vergeet

Betreur niets. Zelfs niet de zonden en mislukkingen. Als men vanaf de een of andere bergtop de wonderen van de aarde ziet, verdoet men zijn tijd niet met te denken aan de stenen en de misstappen, de zwakke momenten en de mislukkingen die het pad naar boven markeerden. Zo ook met jullie. Neem de rijke zegeningen van elke dag in je op - vergeet al wat achter je ligt.
De mens is zo geschapen, dat hij de last van vier en twintig uren kan dragen - niet méér. Zodra hij tilt aan de jaren die achter hem en de dagen die voor hem liggen, bezwijkt zijn rug. Ik heb beloofd je te helpen met de last van vandaag, van vandaag alleen; de last van het verleden heb Ik van je afgenomen, en als je nu zo dwaas wilt zijn die last weer op te halen en te torsen, dan spot je inderdaad met Mij, als je verwacht dat Ik die met je deel. Elke dag heeft immers zijn wel en wee. Wat van de komende vier en twintig uur overblijft om te leven, moet je onder ogen zien, als je wakker wordt.
Een wereldreiziger neemt alleen mee, wat hij voor die tocht nodig heeft. Zou je geen medelijden met hem krijgen, als je hem ook de overweldigende hoeveelheid afgedragen schoenen en reiskleding van vorige tochten en jaren zag dragen? En toch, in zijn denken en geestelijk leven doet de mens deze dingen. Geen wonder, dat Mijn arme wereld moedeloos en vermoeid is.
Maar zo moet jij niet te werk gaan.

Voor de zorgen wordt gezorgd

Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Hoe kostbaar zijn deze woorden. Zorg, aandacht en de liefde die daartoe heeft aangezet, worden hier alle aangeduid, evenals de tederste verzorging.
Er wordt je niet gezegd je zorgen weg te doen louter en alleen opdat je er niet meer aan zult denken, maar om ze op God te werpen. Dat is iets anders: ze zullen afgehandeld worden.
Moeilijkheden zullen worden weggenomen, fouten hersteld, zwakheden verholpen, kwalen genezen, problemen opgelost.