- 30 mei

De doodsklok voor de duivel

Loven en prijzen is de doodsklok luiden voor de duivel. Overgave en aanvaarding van Mijn wil, alsmede de gehoorzaamheid daaraan, bezitten niet die kracht om het kwaad te overwinnen, welke loven en prijzen heeft. Een blij hart is Mijn beste wapen tegen al wat boos is. O, bid en prijs Mijn naam!
Je bent bezig je les te leren. Ik leid je uit in de ruimte. Ga en zing van vreugde. Verheug je te allen tijde. Echt gelukkig ben je, als elke dag zijn tinteling van vreugde kent.
Spreek overdag meer met Mij. Zie op naar Mijn gelaat: een blik van liefde, een gevoel van veiligheid, een tinteling van vreugde als je merkt, dat Ik zo heel dicht bij je ben - dat zijn je beste gebeden.
Laten die het dagelijks werk vlot doen verlopen, dan zal de vrees verdwijnen en vrees is de grimmige figuur, die alle succes vervaagt.

Zie scherp

Je vermogen om je broeder te helpen hangt niet af van hem; dat heb je zelf in de hand. Het is afhankelijk van het feit of je de balk uit je eigen oog wegdoet.
Val niet de fouten van je broeder aan, maar die van jezelf. Wanneer je die uitroeit, zul je ontdekken waar je broeder hulp behoeft en zul je de kracht verwerven om hem die hulp te bieden om te overwinnen en zijn fouten uit te delgen.