- 31 mei

Gebed zonder woorden

Heer, hoor ons, wij bidden.
Luister en Ik antwoord. Breng veel tijd door in gebed. Men kan op veel manieren bidden, maar hoe men het ook doet, het gebed verbindt de ziel, de gedachten en het hart met God.
Met andere woorden - al wordt er geen smeekbede opgezonden en is het alleen maar even een blik van geloof, een blik of woord van liefde, of vertrouwen, dan kan men er toch zeker van zijn dat in al wat nodig is, zal worden voorzien, omdat de ziel, die met God verbonden is, en één is met Hem, alle dingen in en door Hem ontvangt. En als de ziel in het menselijk lichaam woont, heeft deze ook de dingen nodig, die tot zijn woning behoren.

Naar Mijn beeld

'Veranderd... van heerlijkheid tot heerlijkheid'
Veranderd van het ene karakter in het andere. Elke verandering markeert als het ware een mijlpaal op de geestelijke heerbaan.
De pracht van de aanblik die je in de verte waarneemt, is de realisering van Mijn karakter, Mijn heerlijkheid waar je in een afwisselend tempo elk uur dichterbij komt.
De manier om beter vooruit te komen is je blik gericht te houden op het doel. Niet op de weg waarover je reist, en zeer zeker niet op de weg waarlangs je bent gekomen. Je doel is die heerlijkheid of dat karakter, dat je steeds duidelijker ziet in Mij, je Heer en Meester.
'Het is nog niet geopenbaard, wat je zijn zult; (maar) weet, dat, als Hij zal geopenbaard zijn (d.w.z. aan jou, aan je gezichtsvermogen, wanneer je Mij ziet), je Mij gelijk zult wezen, want je zult Mij zien, gelijk Ik ben'.