- 4 mei

Deel met Mij

Geniet van Mijn liefde. Tracht te leven in de verrukking van het Koninkrijk.
Maak aanspraak op grote dingen, maak aanspraak op belangrijke dingen. Vraag om blijdschap en vrede en of je vrij van zorg mag zijn. Verheug je in Mij.
Ik ben je Heer, je Schepper. Herinner je ook, dat Ik gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde ben. Toen Mijn gedachte over de wereld deze in het aanzijn riep, was Ik je Schepper - ook vandaag ben Ik evenzeer je Schepper als Ik, door liefdevolle gedachten voor je, alles in het aanzijn kan roepen, wat je materieel nodig hebt.
Verblijd je in Mij, zie Mij in alles, verheug je in Mij. Deel alles met Mij zoals een kind zijn pijn en verwondingen, zijn verdriet en pas ontdekte schatten, zijn vreugden en zijn werkstukjes met zijn moeder deelt.
En vergun Mij de vreugde om alles met je te mogen delen.

De welaangename gave

Rust in Mijn liefde. Blijf in Mij.
Verlaat alles om Mij te volgen - je trots, je zelfgenoegzaamheid, je vrees voor wat anderen zullen denken - alles.
Heb geen vrees. Stap voorwaarts met Mij het onbekende binnen, voor niets bevreesd met zulk een begeleider.
Net als een bloem, die als een geschenk aan een dierbare wordt aangeboden, zo is je liefdebetuiging voor Mij.
Zoals Maria haar liefdegave bracht, zeer kostbare nardusolie, schenk Mij zo je liefde en begrip.