- 5 mei

Laat de keuze aan Mij over

Mijn beminden. Ja, men zou met het hart over Mij moeten denken en niet met het verstand, en dan zou vanzelfsprekend de aanbidding volgen.
Adem in zuivere gezindheid en innig verlangen Mijn Geest in.
Houd het oog van je geest steeds op Mij gericht, het venster van je ziel open naar Mij. Je moet altijd beseffen, dat alles jullie toebehoort - dat Ik graag aan je geef wat liefelijk is.
Ontdoe je geest van alle beperkingen. Je kunt alles hebben, wat mooi is. Laat de keuze hoe langer hoe meer aan Mij over. Je zult er geen spijt van hebben.

Gevaarlijke kanalen

'Heiland, laat mij een kanaal zijn voor Uw machtige kracht'.
Allereerst moet je bewaard worden door die machtige kracht.
Immers, het moet een toegewijd leven zijn dat zo gebruikt kan worden.
Wanneer Mijn kracht door verkeerde kanalen stroomt, zou hij schade aanrichten. Dat zou niet kunnen. De hoedanigheid van het kanaal zou de vloedstroom van de Geest vertroebelen.