- 7 mei

Tegen de stroom in

De roeier, die op Mij vertrouwt, gaat niet op zijn riemen leunen en laat zich niet met de stroom meedrijven, vertrouwend op de stroming.
Nee, als Ik eenmaal de weg heb getoond, moet je veeleer al je krachten inspannen om tegen de stroom op te roeien. En wanneer er moeilijkheden komen, is het juist door jouw inspanning, dat ze overwonnen zullen worden. Maar door Mij kun je altijd kracht en vreugde in je werk hebben.
Mijn discipelen, die vissers waren, vonden op het strand de vissen niet klaarliggen in hun netten. Ik aanvaard de inspanning van de mens en zegen die. Ik heb de inspanning van de mens nodig - hij heeft Mijn zegen nodig. Dit compagnonschap betekent succes.

Wolken en regen

Zie Mijn goedheid zowel in de wolken en de regen als in de zonneschijn van het leven. Beide betuigen zo heerlijk de goedheid en liefde van je Heer. Zoals de schaduwrijke open plek in het bos, de verkoelende rivieroever, de bergtop, de lichtende verkeersweg, alle voldoen aan de verschillende behoeften van de mens.