- 8 mei

De rust van God

Ik leid je. De weg is duidelijk. Ga onbevreesd verder. Ik ben bij je. Luister, luister, luister naar Mijn stem. Mijn hand bestuurt alles.
Denk er aan, dat Ik beter door je heen kan werken als je rustig bent. Ga heel langzaam, heel kalm van de ene plicht op de andere over, neem daartussen de tijd om te rusten en te bidden.
Maak je niet te druk. Doe alles zoals Ik het zeg. De rust van God heerst in een rijk, dat boven de activiteiten van de mens is gelegen. Waag je daar dikwijls binnen en je zult inderdaad vrede en blijdschap vinden.
Alle werk, dat uit een rusten bij God voortkomt, is wonderwerk. Maak aanspraak op de kracht om wonderen te doen.
Weet, dat je alle dingen kunt doen door Christus, die je kracht geeft. Meer nog, weet, dat je alle dingen kunt doen door Christus, die je rust geeft.

Het schuim en het goud

Deel je vreugde met Mij.
Vertel Mij alles wat je gedurende je dag verblijd heeft. Ik ben vlakbij je om ernaar te luisteren. Voel dat alleen Ik ten volle de ontroeringen van je hart kan delen, omdat bij Mij niet een van je successen droefheid opwekt noch gekleurd wordt door een misgunnen.
Is het niet Mijn vreugde, Mijn succes, verwezenlijkt slechts in en door Mij?
Deel alles met Mij. De teleurstelling, niet alleen in anderen maar al te pijnlijk ook in jezelf. Vertel me over zowel je stap achterwaarts als over je stap voorwaarts. Breng alles bij Mij, en samen, in tedere liefde, kunnen we het schuim scheiden van het goud. Kom terug bij Mij, altijd zeker van een welkom, altijd blij om Mijn tegenwoordigheid te voelen in en rondom je.