- 9 mei

Innerlijke harmonie

Volg Mijn leiding. Wees bang om iets op eigen houtje te ondernemen zoals een kind bang is om zijn moeder te verlaten. Twijfel aan je eigen wijsheid, vertrouwen op Mijn wijsheid zal je nederigheid leren.
Nederigheid is niet jezelf kleineren. Het is jezelf vergeten. Meer nog, het is jezelf vergeten omdat je aan Mij denkt.
Je moet niet verwachten in een wereld te leven waar alles harmonie is. Je moet niet verwachten ergens te wonen waar anderen voortdurend met je in harmonie zijn. Het is je taak om de vrede in je eigen hart te bewaren, ook al zijn de omstandigheden ongunstig. Als je je inspant om de hemelse muziek te horen, dan zul je steeds een en al harmonie zijn.
Betwijfel altijd of je wel kracht of wijsheid bezit om de zaken recht te zetten; vraag Mij alles recht te zetten, en laat het dan aan Mij over, terwijl jij lachend en met liefde je weg vervolgt. Ik ben wijsheid. Alleen Mijn wijsheid kan het juiste besluit nemen - elk probleem tot een oplossing brengen. Verlaat je dus op Mij. Alles is wel.

Roep Mij vaak aan

Spreek Mijn Naam dikwijls uit gedurende de dag. Hij heeft de macht om het kwade uit te bannen en het goede op te roepen. JEZUS.
In Mij woont al de volheid Gods, zodat wanneer je Mij aanroept, je al het goede aanroept dat je nodig zult hebben.