- 10 juni

De dag der benauwdheid

Offer Gode dank en betaal de Allerhoogste uw geloften. En roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en gij zult Mij eren. (Psalm 50:14,15)
Het loven en danken en het steeds nakomen van de beloften (geloften), die je Mij hebt gedaan, zijn dan als het ware het deponeren van geld op Mijn bank, waarvan je in tijden van nood met vrijmoedigheid en zekerheid gebruik kunt maken. Onthoud dat.
De wereld verbaast zich als ze de mens ziet, die zo plotseling grote en ongeachte bedragen van zijn bank opneemt, omdat hij het voor zichzelf of voor een vriend nodig heeft of voor een of andere gave.
Maar wat de wereld niet heeft gezien, zijn de talloze kleine bedragen die naar de bank zijn gebracht, en die op allerlei manieren door trouwe arbeid werden verdiend.
En zo is het ook in Mijn Koninkrijk. De wereld ziet dat de gelovige plotseling een beroep doet op Mij, op Mijn rijkdommen, en zie, er wordt aan voldaan!
De wereld denkt dat die mens magische kracht bezit. Nee! De wereld ziet niet dat die gelovige trouw en voortdurend geld heeft gestort in de vorm van dankzeggingen, lofprijzingen en nagekomen beloften.
En zo is het met jullie, Mijn kinderen. Offert Gode dank en betaalt de Allerhoogste jullie geloften. En roept Mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal je eruit helpen en je zult Mij eren.
Dit is een belofte voor de dagen die zo saai lijken en waarop zo weinig gebeurt; het is een belofte om je te bemoedigen, Mijn kinderen. Wanneer je geen grote dingen schijnt te kunnen doen, dan kun je kleine daden en woorden van geloof in Mijn grote schatkamer opslaan, waar ze klaar liggen voor de dag, dat je er grote behoefte aan hebt.

Herinner je je weer?

Kweek de gewoonte aan over Mij te denken. God is overal. Mijn tegenwoordigheid is altijd bij je, maar zich deze in de herinnering te roepen brengt het besef van die tegenwoordigheid en een inniger vriendschap.
Denk bewust aan de een of andere gebeurtenis in Mijn leven, aan de een of andere lering van Mij, de een of andere daad van liefde. Zo zul je je karakter en leven bestempelen met Mij.
Je studie en prestaties zijn waardeloos zonder Mijn genade, die voldoende is voor je. Laat het plannen maken aan Mij over. Laat het aan Mij over om de weg te ontsluiten of te versperren.
Bereid jezelf voor op alles wat Ik voor jullie voorbereid.