- 15 juni

'Glorie, Glorie komt weldra'

Ik maak plannen voor je. Wonderbaar zijn Mijn wegen; ze gaan je kennis te boven!
O, realiseer je toch meer en meer Mijn overvloed en goedheid! Het wonder, dat je door Mij wordt geleid! De heerlijkheid van een leven, dat geleid wordt!
Deze dingen zullen meer en meer tot je doordringen en je steeds meer vreugde schenken.
Je bent heel erg dicht het punt genaderd, waarop je zult vragen, wat je maar wilt en het zal je gegeven worden. Je bent een wonderbaar tijdperk binnengegaan - jullie levens worden door Mij geregeld en gezegend als nimmer tevoren.
Je gaat op de overwinning af. Je leert reeds alle dingen schade te achten om Mij te kunnen winnen. En de beloften voor degene die overwint, zijn werkelijk wonderbaarlijk en zullen altijd vervuld worden.

Beneden in het dal

Sta niet toe dat twijfel of vrees je belaagt of deprimeert als gevolg van deze tijd van smart en besef van mislukking waardoor je bent gegaan. Nee, dit moest zo zijn.
Nuttig werk ligt er voor je in het verschiet. Voor de aanvang van een zo grote taak moet Mijn dienstknecht gewoonlijk gaan door het dal der vernedering of in de woestijn.
Indien Ik, je Heer, voordat Ik met mijn zending aanving, mijn veertig dagen van verzoeking moest doormaken, hoe kunnen jullie dan verwachten geheel onvoorbereid op weg te gaan naar jullie grote taak?
Je moet opnieuw de schaamte gevoelen van je onwaardigheid, mislukkingen en nietigheid, voordat je voorwaarts gaat met Mij, overwinnend en om te overwinnen.