- 19 juni

Het succes, dat je begeert

Volg het pad van gehoorzaamheid. Het leidt naar de troon van God. De schat die je zoekt, of het nu het noodzakelijke succes op het materiële vlak is ter bevordering van Mijn Koninkrijk, dan wel de verborgen geestelijke wonderen, die alleen door Mij worden geopenbaard aan hen, die ijverig zoeken - deze schat ligt aan het eind van dat pad.
Je dient het pad van gehoorzaamheid te volgen van het ene punt (een belofte van Mij of een opdracht) naar het volgende punt, totdat je tenslotte het begeerde succes bereikt.
Al jullie werk ligt op het ogenblik in het materiële vlak en het geestelijke is er alleen om het materiële te helpen. Als je materiële doel is bereikt, dan zal het materiële alleen dienen om het geestelijke doel te bereiken.

Mijn genezingskracht

Wanneer het leven zwaar is, ontspan je dan volkomen; slaap of rust in een bewust vertrouwen op Mijn genezingskracht.
Streef ernaar dat anderen je nooit anders zien dan uitgerust, sterk, gelukkig, opgewekt.
Alvorens je anderen ontmoet, zoek eerst vernieuwing op Mijn verborgen plaats.
Je tranen en zorgen moeten slechts met Mij gedeeld worden.
Mijn zegen zij met jullie.