- 21 juni

Mijn gezindheid

O Heer, wij prijzen U. Zegen ons, smeken wij U.
Ik zegen je. Ik beloof je bevrijding. Verblijd je in Mij. Je zult beschermd worden tegen de storm.
Er zijn wonderen gebeurd. Als je bij Mij komt en een poosje in Mijn tegenwoordigheid vertoeft, moet dit je kracht geven en je helpen.
Leer van Mij. Voor zovelen in Mijn arme wereld is de enige manier om rustig en geestelijk gezond te blijven, dat zij de gezindheid van Jezus Christus hebben. De gezindheid, die in Mij is.
Die gezindheid kun je nooit verkrijgen door redeneren of lezen, maar alleen door met Mij te leven en Mijn leven te delen.
Denk veel aan Mij. Spreek veel over Mij. Zie anderen zoals Ik ze zie. Stel je met niets minder tevreden.

Van jullie

Doe dikwijls een beroep op Mij. Smeek niet zozeer als wel maak aanspraak op Mijn hulp als je recht. Het behoort je toe uit naam der vriendschap. Eis het op met een machtige dwingende aandrang. Het behoort je toe.
Het is niet zozeer het Mijne dat Ik je geef, als wel jullie bezit. Maar het behoort jullie toe omdat het begrepen is in het grote geschenk van Mijzelf, dat Ik je gaf.
Een allesomvattende gave, een wondergave. Maak er aanspraak op, aanvaard ze, maak er gebruik van. Alles is wel.