- 24 juni

Als leiding uitblijft

Als Ik je ertoe aanspoor - handel dan. Wanneer je niet duidelijk leiding hebt, ga dan rustig verder op het pad van je plicht, dat Ik voor je heb uitgestippeld.
Geen vrees, geen paniek, doe rustig je dagelijkse plicht. Deze geloofshouding zal evenzeer beloond worden als het handelen volgens Mijn directe leiding.
Verblijd je over het gevoel van veiligheid dat je bezit.

Lust tot dienen

Je wil, je verlangen moet erop gericht zijn om Mijn wil te doen, die te wensen, die lief te hebben, zoals een kind de een of andere kostbaarheid aan het hart drukt. Stel Mijn wil op hoge prijs.
Vind er je vreugde in. 'Here, wat wilt Gij dat ik doen zal?' is niet de vraag van een trage dienstknecht. Het is de verlangende smeekbede van een vriend, die het hele leven beschouwt als een glorieus avontuur, met het enthousiasme van een jongere aan wie het is toegestaan deel te hebben aan de speurtocht van een ontdekkingsreiziger. Leg onverzadelijke geestdrift in al wat je doet.