- 26 juni

Ken Mij in al uw wegen

Leer in de kleine dingen van het dagelijkse leven niets te ondernemen, totdat je Mijn leiding ontvangt...
Er zijn zovelen, die een onevenwichtig leven leiden. Want bij gewichtige beslissingen en de belangrijke dingen van het leven vragen zij Mij wel om hulp, maar als het om de kleine dingen gaat, vliegen zij er alleen op af.
Door wat je doet in de kleine dingen worden degenen om je heen dikwijls het meest afgestoten of aangetrokken.

De smeltkroes van het leven

Het leven kent zijn smeltkroes voor Mijn kinderen, waarin ze worden ondergedompeld om te worden gevormd.
Op hun verzoek zie Ik toe, zie Ik toe totdat Ik kan zien dat ze Mijn heerlijkheid weerspiegelen. Daarna komt de verdere vorming tot Mijn gelijkenis. Maar het metaal waaruit die gelijkenis is gevormd, moet werkelijk zuiver zijn.
Zo dikwijls verlangen Mijn kinderen vurig naar de vorming, er niet aan denkend dat eerst de loutering moet komen.
Om Mijn werk te doen moet er veel loutering zijn.