- 28 juni

Een tafel vol heerlijkheden

Deze tijd van training en onderricht is niet tevergeefs geweest. De tijd, dat je onder een druk zat en neerslachtig was, gaat nu over in een tijd, waarin je op heerlijke wijze uiting mag geven aan wat er in je leeft.
Je leven wordt overspoeld met vreugde en blijdschap. Ik heb inderdaad een tafel vol heerlijkheden voor je bereid, een feest van allemaal goede dingen.
Waarlijk, je beker vloeit over en tot in het diepst van je hart kun je weten: 'Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen'.

Het Goddelijk leven

Naarmate je Mijn handelen met je onderkent, stroomt het eeuwige leven door je wezen in al zijn heiligende, versterkende en herstellende kracht.
Eeuwig leven is een bewustheid van de dingen der eeuwigheid. Bewustheid van Mijn Vader en bewustheid van Mij. Niet alleen maar een zekere kennis omtrent Ons bestaan, zelfs niet van Onze Godheid, maar een bewustheid van Ons in allen.
Wanneer je je van Mij bewust wordt, worden ook allen voor wie je zorgt met Mij verbonden. Schenk je Mij je dienstbaarheid, dan trek je door de magnetische kracht van de liefde allen die je dierbaar zijn, binnen de straal van het Goddelijk leven.