- 29 juni

Mijn wil - jouw vreugde

Onze Heer en onze God. Leid ons, smeken wij U. Leid ons en bewaar ons.
Je kunt nooit buiten het bereik van Mijn liefde en zorg geraken.
Bedenk dat. Geen kwaad kan je deren. Het kan niet anders of de omstandigheden, die Ik zegen en gebruik, zijn voor jou het meest geschikt.
Maar weet altijd, dat de eerste stap is, dat je je wil voor Mij neerlegt als een offerande; en dat je aanvaardt, dat Ik zal doen wat het beste is; en dat je dan ook zeker weet, dat als je Mij vertrouwt, alles wat Ik doe, voor jou het beste zal zijn.
Je tweede stap is, dat je er vast van overtuigd bent - en Mij dit ook zegt - dat Ik machtig genoeg ben om alles te doen ('Door Mij regeren de koningen en heersen de vorsten'), dat geen wonder voor Mij onmogelijk is ('bij God zijn alle dingen mogelijk' en 'Ik en de Vader zijn Een').
Laat dan alles aan Mij over; blij, dat je al je zaken in handen van de Meester kunt laten; zeker van veiligheid en bescherming. Bedenk, dat jij de toekomst niet kunt zien; Ik wel.
Je zou het niet kunnen dragen. Daarom kan Ik het je slechts van stukje tot beetje laten zien. Aanvaard Mijn wil en het zal je vreugde brengen.

Allen één

Iedere man is je broeder, iedere vrouw je zuster, ieder kind je kind. Je zult geen onderscheid kennen naar ras, kleur of geloof. Een is jullie Vader en gij zijt allen broeders.
Dit is de eenheid die Ik kwam onderwijzen - de mens verenigd met God en Zijn groot huisgezin. Niet de mens alleen, in zijn eentje, die een eenheid met God zoekt. Zie God, de Vader, met Zijn groot huisgezin verspreid over de wereld en wanneer je eenheid met Hem zoekt, moet dat voor je betekenen een gehechtheid aan Zijn gezin, Zijn overige kinderen.
Hij erkent allen als Zijn kinderen; niet allen erkennen Hem als hun Vader.
Denk hierover na.