- 3 juni

Verdrijf zonde met liefde

Onze Heer, wij hebben U lief en wij loven U. Gij zijt onze vreugde en onze zeer grote beloning.
Bedenkt, dat liefde de kracht is, die de wereld verandert. Niet alleen liefde voor Mij, niet alleen liefde voor degenen die je dierbaar zijn, maar liefde voor allen - liefde voor de tollenaars, de zondaars en de hoeren.
Het is het enige wapen waarmee de zonde verdreven kan worden. Verdrijf zonde met liefde.
Verdrijf vrees en depressie en wanhoop en gevoelens van mislukking met loven en prijzen.
Lofprijzing is het bewijs, dat je Mij dankbaar bent voor wat Ik je heb gezonden. Slechts weinig mensen zouden opnieuw een gift storten als zij niet eerst van de vorige een bevestiging hadden ontvangen. Lofprijzing, als bewijs van dankbaarheid voor Mijn gift en zegen, geeft Mij dus de mogelijkheid nog meer zegeningen over het dankbare hart uit te storten.
Leer 'dank U' te zeggen, zoals een kind dit leert als een beleefdheid, zonder dat het wellicht ook maar in het minst dankbaar is. Doe dit totdat het gesproken woord tenslotte gepaard gaat met een tinteling van vreugde, van dankbare eerbied.
Verwacht voor jezelf geen gevoelens die, naar je weet, anderen ervaren of hebben ervaren. Ga maar gewoon verder op de dorre weg van gehoorzaamheid en je volharding zal worden beloond, wanneer je bij de bron komt, de blijde waterbron.
O, verblijd je in Mij en verspreid voor zover je kunt blijdschap om je heen.

Lofprijzing voor alles

Vertrouwen moet het slotakkoord zijn van elk contact tussen jullie en Mij. Een blijmoedig vertrouwen. Je moet eindigen met de jubeltoon.
De eenheid tussen een ziel en Mij wordt slechts in haar schoonheid en volmaakte voldoening bereikt, wanneer die ziel bij elk voorval lofprijzing weet op te brengen.
Heb lief en lach en dank Mij voortdurend.