- 4 juni

Goddelijk geduld

Heer, maak ons aan U gelijk. Vorm ons naar Uw gelijkenis.
Gevormd worden, Mijn kinderen, houdt in, dat je gemodelleerd en gepolijst moet worden. Het betekent, dat men het persoonlijke opoffert om aan een bepaald type te gaan beantwoorden. Het is niet alleen Mijn werk, maar evenzeer het werk van jullie.
Het is het snel herkennen van egoïstische trekken in je verlangens, motieven, handelingen, woorden en gedachten en het onmiddellijk inroepen van Mijn hulp om die uit te roeien.
Het is een werk, dat samenwerking vereist tussen Mij en jullie. Het is een werk, dat soms ook een sterk gevoel geeft van mislukking en ontmoediging, omdat je - naarmate het werk voortgaat - steeds duidelijker gaat zien, wat er nog gebeuren moet.
Tekortkomingen, die je eerst nauwelijks had erkend of waarvoor je althans geen berouw had gevoeld, bezorgen je nu verdriet en verslagenheid.
Houd moed. Op zich is dat al een teken van vooruitgang.
Heb geduld, niet alleen met anderen, maar ook met jezelf.
Als je ziet hoe langzaam je vordert, ondanks je verlangen en je worstelen, zul je een Goddelijk geduld krijgen met anderen van wiens onvolmaaktheden je last hebt.
Verder en omhoog dus! Vooruit! Geduld en volharding en strijd. Bedenk, dat Ik bij je ben, je Leider en je Helper. Zo zachtmoedig, zo geduldig en zo sterk.
Ja, wij werken samen en zoals Ik je zorgen, fouten, moeilijkheden en smarten deel, zo delen jullie, als Mijn geliefde vrienden, Mijn geduld en Mijn kracht.

Graaf

Beschouw de waarheden van Mijn Koninkrijk als de moeite van alle zoeken, alle offers waard. Graaf diep in de grond. Graaf wanneer het zware inspanning, vermoeidheid betekent.
Boven en onder het immer aanwezige stoffelijke moet je zoeken naar Mijn verborgen schatten. Niet wat je zegt, maar wat je waarneemt zal andere levens beïnvloeden.
Mijn Geest zal je dit bekendmaken en ook anderen rondom je. Daarom, graaf ter wille van hen.