- 5 juni

De zachte stem

Ik spreek heel rustig. Luister naar Mijn stem. Let nooit op de stemmen van de wereld - let alleen op de zachte Goddelijke stem.
Luister en je zult nooit teleurgesteld worden. Luister, en angstige gedachten en vermoeide zenuwen zullen tot rust komen. De Goddelijke stem uit zich meer in zachtmoedigheid dan in kracht. Meer kalmerend dan in macht.
Maar het zachtmoedige en het kalmerende zullen je verwondingen genezen en je sterk maken, en dan behoort het tot jouw taak om al je kracht Mijn kracht te laten zijn. De kleine kracht van de mens is als klei vergeleken bij de granietrots van Mijn kracht.
Jullie zijn het voorwerp van Mijn bijzondere zorg. Denk nooit, dat je aan de genade van de wereld bent overgeleverd. Mijn engelen bewaken je dag en nacht en niets kan je schaden. Je zou Mij waarlijk dankbaar zijn, als je wist welke pijlen van ergernis en kwaad zij van je weren. Breng Mij inderdaad dank voor het feit, dat gevaren, die je niet kende en zag, toch zijn afgewend.

Graaf verder

Onderzoek jezelf. Vraag Mij en Ik zal je tonen wat je verkeerd doet - indien je slechts nederig wilt luisteren en zonder voorbehoud vastbesloten bent om Mijn wil te doen.