- 6 juni

Hoe mensen Mij zien

Ik ben gekomen om een wereld te helpen. En ieder mens ziet Mij naar gelang van zijn eigen behoeften.
Het is niet nodig, dat je Mij ziet, zoals Ik gezien word door anderen - de wereld, zelfs de kerk, Mijn discipelen en Mijn volgelingen, maar het is nodig, dat jij Mij ziet als degene, die in alles voorziet, wat jij persoonlijk nodig hebt.
De zwakken hebben Mijn kracht nodig. De sterken hebben Mijn zachtmoedigheid nodig. Zij die verzocht worden en gevallen zijn, hebben Mijn redding nodig. De rechtvaardigen behoeven Mijn ontferming over zondaren. De eenzamen hebben behoefte aan een Vriend. De strijders hebben een Leider nodig.
Geen MENS kon dit alles voor mensen zijn - alleen een God kon dit. In al deze relaties tussen Mij en de mens moet je God zien. God - de Vriend. God - de Leidsman. God - de Redder.

Ware vreugden

Blijf in Mijn liefde. Zoek niets voor jezelf, alleen dat wat je kunt gebruiken voor Mij. Steun op Mij voor alles. Wees zachtmoedig, niet alleen jegens Mij maar ook jegens anderen. Houd ervan te dienen. Heb geen vrees. Zoek waarachtig te zijn in alles. Wees vol van blijdschap.
De wereld wil blijdschap zien, niet over het opwindende van wereldse genoegens en losbandigheden, maar over de schoonheid der heiligheid. Over de geestvervoering van een vredige geborgenheid bij Mij. Over die opwinding van het avontuur die Mijn volgelingen kennen, over de voldoening die zelfoverwinning geeft.
Laat de wereld zien dat je standvastig bent, onwankelbaar.