- 8 juni

De enige weg

Door alle eeuwen heen heeft alleen Mijn kracht miljoenen mensen moedig en trouw en sterk gehouden, die anders onderweg zouden zijn bezweken.
Het geloof is levend gehouden en doorgegeven, niet door degenen die er hun gemak van namen, maar door hen, die voor Mij hebben gestreden en geleden en gestorven zijn.
Men leeft hier niet voor het lichaam maar voor de ziel en de mens kiest maar al te vaak de manier van leven, die het lichaam het best bevalt. En Ik sta alleen toe, wat het meest geschikt is voor de ziel.
Aanvaard dit en het gevolg zal zijn dat er wonderbare verandering plaatsvindt; verwerp het en Mijn doel is verijdeld, je gebed - hoe goed ook - blijft onverhoord, geestelijke vooruitgang blijft achterwege, moeite en verdriet staan je te wachten.
Probeer je voor te stellen dat je ziel een derde persoon is, die door ons - door jou en Mij - wordt getraind, en dan zul je deelnemen aan de discipline en de training, je zult er met vreugde aan deelnemen.
Neem met Mij afstand van je ziel en aanvaard dankbaar de training - verheug je in elke vooruitgang.

Eeuwigdurende jeugd

Laat alles achter je, laat al het andere werk varen om in afzondering bij Mij uit te rusten.
Na deze momenten ga je erop uit, versterkt, blij, vol van levenschenkende vreugde - Mijn vreugde die je nooit ergens anders kunt vinden dan bij Mij, de vreugde schenkende Christus.
Laat anderen die vreugde gewaarworden. Meer dan woorden zal deze hun tonen het onschatbare voordeel van het leven met Mij.
Je zult werkelijk ontdekken dat er geen leeftijd bestaat in Mijn Koninkrijk, in Mijn vriendschap.