- 9 juni

Een wedloop met hindernissen

Verhef je boven je vrees en je inbeeldingen tot je in Mijn vreugde bent. Dat zal voldoende zijn om al je pijnlijke plekken en wonden te genezen. Vergeet alle gevoelens van mislukking en tekortkomingen, alles wat je pijnlijk geschokt heeft en alle onenigheden, en vertrouw op Mij, heb Mij lief, roep Mij aan.
Je discipel-zijn is een wedloop met hindernissen. 'Loop dan z├│, dat je de prijs behaalt!' Loop zo, dat je niet alleen de wensen van je hart verkrijgt, maar dat je Mij verkrijgt - de vreugde en schuilplaats van je ziel.
Wat zou je denken van een hardloper, die zich bij de eerste de beste hindernis in wanhoop op de grond werpt? Begin opnieuw, en dan verder en omhoog.

Afgezonderd

Beschouw deze dagen niet als verloren.
Zelfs in dit schijnbaar bekrompen leven heb je talloze gelegenheden tot zelfoverwinning. Er is geen grotere opdracht dan deze.
Ik zonder hen die er zeer naar verlangen Mij te weerspiegelen, af, omdat het gevaar bestaat dat op de drukke wegen en onder andere mensen, het eigen-ik de overhand zou krijgen.
Voor een tijdje, totdat het eigen-ik is onderkend en overwonnen, moeten ook jullie zich in de woestijn terugtrekken.
Je leert veel, en Ik ben je Leraar.
Kom met Mij naar een plekje in de woestijn en rust een weinig.