- 10 juli

Verwacht veel wonderen

Mijn bescherming is zo wonderbaar.
Verwacht niet één, maar véél wonderen.
De gebeurtenissen van elke dag, mits door Mij bewerkt en bestuurd, zijn wonderwerken.

De gerustheid van je hart

Ga nog steeds voorwaarts, onbevreesd. De weg zal zich ontsluiten terwijl je voortgaat.
Vrees is het, die Mijn weg voor je blokkeert. Heb geen vrees. Weet dat alles wel is.
Geen omstandigheden, geen uiterlijke veranderingen kunnen je op enigerlei wijze schade berokkenen. Elk daarvan zou moeten blijken een stap van vooruitgang te zijn, zolang je hart gerust is, 'vertrouwend op de Here'.
Ik ken geen verandering.