- 11 juli

Beschermengelen

Je bent van Mij. Zodra Ik Mijn zegel en stempel op je heb gedrukt ten teken, dat je Mijn eigendom hebt, stromen Mijn legerscharen toe om je te dienen en te beschermen.
Onthoudt, dat jullie Koningsdochters zijn.
Tracht je voor te stellen dat er in het ongeziene een lijfwacht van Mijn dienaren wacht en verlangt om doeltreffend alles te doen, wat nodig is voor je welzijn.
Wees je hiervan bewust gedurende de hele dag. Besef het en alles is wel.

Meer deuren zullen zich openen

Ga verder in geloof en vertrouwen. De weg ontsluit zich terwijl je voortgaat. In het christelijk leven zwaaien de deuren open wanneer je ervoor komt te staan, althans indien je er gekomen bent langs het rechte pad der gehoorzaamheid.
Wat voor nut zou het hebben gehad, toen je aan je reis begon, als je je zorgen had gemaakt over de gesloten deur verderop?
In het leven van de Geest is een wonderdadige kracht werkzaam via natuurlijke menselijke kanalen. Zoals je gezien hebt.
Daarom is dit de blijvende les: Ga gestadig voorwaarts in een vast vertrouwen op het pad van kalme gehoorzaamheid.
Dat is jullie werk. Het Mijne is ervoor te zorgen dat de deuren openzwaaien wanneer je ervoor staat, niet eerder.
Hoe dikwijls heb Ik in het verleden die deuren voor je geopend? Er zullen er meer opengaan. Geloof daarom, hoop daarom, heb lief.