- 14 juli

Waar succes

Verheug je inderdaad dat je Mijn hand ziet in al de gebeurtenissen en bewaringen gedurende de dag. Onder bescherming trokken de Israƫlieten door de Rode Zee; evenzo worden jullie in alles beschermd.
Verlaat je hierop en ga door. Je bent nu in het stadium gekomen, dat je succes zult hebben. Je moet hier niet aan twijfelen. Je moet dit zien. Het moet zo'n zekerheid voor je zijn, dat het boven alle twijfel verheven is. Het is waar. Het staat vast.
In het eeuwige leven bestaat geen ouderdom. Heb geen medelijden met jezelf, wees alleen maar blij en dankbaar.
De paar laatste weken is het een wegzinken geweest voordat je je van redding bewust werd. Ga nu voorwaarts en overwin. Ga onbevreesd verder.

De bakermat der schepping

Koester geen vrees. Wonderen ontsluiten zich meer en meer. Je zult in alles worden geleid terwijl je verblijft in de schuilplaats van de Allerhoogste. Bedenk dat op die verborgen plaats al de wonderen van het heelal werden uitgedacht. Daar zullen ook al jullie wonderplannen tot ontwikkeling komen. Het is de bakermat van de schepping en daar delen ook jullie in de scheppingskracht.