- 2 juli

De kinderlijke geest

Lijkt de weg vol stenen te zijn? Geen enkele steen kan je voortaan belemmeren. Houd moed. Zie de toekomst onder ogen, maar doe het met een moedig en blij hart.
Tracht niet te zien, wat de toekomst zal brengen. Als je dat doet, beroof je het geloof van zijn hoogste goed.
Wees ervan overtuigd dat alles wel is en dat het geloof dat niet ziet maar gelooft, het bootje is dat je over de woelige wateren naar de veiligheid zal brengen. Degenen die genezing bij Mij zochten, drukte Ik op het hart: 'U geschiede naar uw geloof'.
Als het geloof zo noodzakelijk was voor het doen van wonderen, voor genezing, voor verlossing, dan is het duidelijk waarom Ik erop aandrong dat allen, die Mijn Koninkrijk binnen wilden gaan, moesten worden als de kinderen. Geloof is de houding van een kind.
Tracht in alles als een kind te worden. Zoek, zoek, zoek totdat je door de loop der jaren de gezindheid hebt gekregen van het kind, dat vertrouwt. Je moet de kinderlijke geest niet alleen om zijn eenvoudig vertrouwen navolgen, maar ook omdat hij blij leeft, gemakkelijk lacht, omdat hij geen kritiek heeft en alles met allen wil delen. Vraag dikwijls of je mag worden als kleine kinderen, vriendelijk en vol liefde voor allen - niet kritisch, niet angstig.
'Wanneer gij niet wordt als de kinderen, kunt gij het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan'.

Gevaarlijke kracht

Zie je niet in hoe noodzakelijk het is dat je de aanvalsmethode van de Geest leert? Er moet een zeker diepgeworteld geloof in Mij zijn, anders zou je jezelf niet kunnen toevertrouwen aan een volledige overgave aan Mij. Maar in hen die de gehele weg met Mij gaan, moet een volledig buigen, een overgeven van hun wil en leven aan Mij komen, anders zou het grotere geloof dat volgt een bron van gevaar zijn. Het zou je terugsleuren naar het materiële vlak in plaats van je te voeren naar geestelijke hoogten.
Want indien je wil niet geheel en al aan Mij toebehoort, zul je, al vertrouwende op deze nieuwe door God geschonken kracht, datgene tot aanzijn roepen wat niet tot bevordering van Mijn Koninkrijk dient.