- 5 juli

Je bent onoverwinnelijk

Ik ben altijd met je, terwijl Ik je leid, je zegen en je help. Geen man of vrouw kan zich verzetten tegen dat, wat Ik met je voor heb. Geen wereld vol mannen en vrouwen is hiertoe in staat - als je Mij vertrouwt en Mij je zaken in handen geeft.
Voor de passagier mag het erop lijken alsof elke volgende golf het schip zal overspoelen of uit de koers drijven. De kapitein weet uit ervaring dat hij, ondanks wind en golven, de juiste koers houdt naar de haven van bestemming.
Dus vertrouw Mij, de Kapitein van je verlossing.

Mijn familiekring

Want al wie doet de wil Mijns Vaders, die is Mijn broeder en zuster en moeder.
Je ziet hoe alles afhangt van de noodzakelijkheid van het doen van Mijn Vaders wil.
Hier is de intimiteit van een nieuwe verwantschap. De enige voorwaarde hiervoor is het doen van Mijn Vaders wil. Dan zal er onmiddellijk toelating zijn tot de intieme familiekring.
De alledaagse weg van tucht is de weg waarop je Mijn wil leert kennen. Dat is de eerste vereiste om hem te doen.
Mijn wil voor elke dag kan slechts worden geopenbaard naarmate elke dag komt en indien een openbaring niet in praktijk is gebracht, hoe kun je dan bewust gemaakt worden van de volgende?
Een bewustheid van Mijn wil wordt alleen bereikt door gehoorzaamheid aan die wil naarmate deze duidelijk wordt en wanneer aan DIE wil gehoorzaamd is, wordt het voorhangsel dat Mijn volgende wens verhult, weggetrokken.