- 7 juli

Pijnlijke voorbereiding

Hier is hulp en vrede en blijdschap. Je moed zal beloond worden.
Hoe pijnlijk deze tijd ook is, eens zul je beiden zien, wat de reden ervan was en ook zul je inzien dat het geen wrede beproeving was, maar een liefdevolle voorbereiding voor het wonderbare levenswerk, dat jullie beiden zult doen.
Tracht je voor te stellen dat je eigen gebeden op de meest wonderbare wijze worden verhoord, beantwoord op een manier die je pijnlijk toeschijnt, maar die op het ogenblik de enig juiste is.
Succes in deze tijdelijke wereld zou je geen voldoening geven.
Groot succes wacht je, zowel in de tijdelijke als in de geestelijke wereld.
Ik weet dat je zult inzien, dat dit zo moest zijn.

De groei van de liefde

Leer van de natuur de overvloed van haar gaven. Naarmate je je dagelijks meer en meer bewust wordt van de edelmoedigheid van de Goddelijke Gever, dien je in toenemende mate te leren om ook te geven.
Liefde groeit door te geven.
Je kunt niet overvloedig geven zonder vervuld te zijn van het gevoel dat je jezelf schenkt met de gave, en je kunt zo niet geven zonder dat de liefde uit je stroomt naar degene die ontvangt.
Je bent je bewust, niet van jezelf als zijnde milddadig, maar van de Goddelijke Gever als zijnde milddadig op een wijze die menselijke woorden niet vermogen te beschrijven.
Zo stroomt de liefde in je, met een intensiteit die zowel verootmoedigt als verhoogt, omdat de liefde uit je stroomt, samen met je gave.