- 8 juli

Mijn geheim

Je wordt geleid, maar bedenk dat Ik heb gezegd: 'Mijn oog wil u leiden'.
En Mijn oog wil zeggen: het doel, dat Ik Mij gesteld heb - Mijn wil.
Leiden door Mijn wil betekent al jouw verlangens in overeenstemming brengen met Mijn wil, met Mijn verlangens.
Om te maken dat je alleen maar wilt, wat Ik wil. Dan is het Mijn wil, die jou leidt.

Wees Mij indachtig

Schenk mij een blijvende gedachtenis aan U.
Vraag wat je wilt en het zal je geschieden. Maar alleen indien het hart verlangt wat de mond uit. 'De Here ziet het hart aan'.
Je zult tot de ware houding van gedachtenis aan Mij geraken wanneer je steeds meer leert om al je zegeningen, al je leiding toe te schrijven aan Mijn toenemende zorgzaamheid - aan de gezindheid van je Meester achter alles, die alles bezielt, alles beheerst, de bron van al het goede.