- 9 juli

Waarom twijfel?

Verblijd je in Mij. Blijdschap is aanstekelijk. Vertrouw en bid. Voor iemand die Mij alleen maar kent als God, als Schepper, is het geen zonde om aan Mij te twijfelen, en om Mijn liefde en bedoelingen in twijfel te trekken. Maar voor iemand die Mij kent zoals jij, als Vriend en Redder, en die de God van de wereld kent als Vader - voor zo iemand is het inderdaad verkeerd om aan Mijn bedoeling en Mijn reddende macht en innige liefde te twijfelen.

Ondersteund

Ga voorwaarts, onbevreesd.
Zie elke moeilijkheid onder ogen, hoe groot en ogenschijnlijk onoverwinnelijk ook, terwijl je erop af stapt.
De kracht die je van Mij nodig zult hebben voor dat avontuur, het gevaar tegemoet, zoals je dat toeschijnt, zal je sterken voor de overwinning.
'Vrees niet, want Ik ben met u;
zie niet angstig rond, want Ik ben uw God'.
'Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand'.